Anunț public

Anunț public

2017-11-10T10:22:47+00:00 23-10-2017|

S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL S.R.L. cu sediul în Isaccea, str. Cloşca nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE LINIE DE PRODUCŢIE PRIN AMPLASAREA UNEI STAŢII DE ASFALT(ET.I) ŞI A UNEI STAŢII DE BETON(ET.II) propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Isaccea, T28, P 350/1, jud.Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, în zilele de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vineri între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.03.2014.